Bài mới

Trang chủ

Browsing "Older Posts"

Danh Mục: "Hướng dẫn Photoshop"

Cách làm mờ đối tượng không cho người xem bằng Photoshop CS6

17.11.15 / Chưa có bình luận

Xử lý ảnh bị ám vàng bằng Photoshop CS6, ảnh bị sai màu

29.6.15 / Chưa có bình luận
Xử lý ảnh bị ám vàng bằng Photoshop CS6, ảnh bị sai màu


Tạo khung viền cho ảnh bằng Photoshop CS6 - Dùng Photoshop CS6 tạo khung ảnh

29.5.15 / Chưa có bình luận
Tạo khung viền cho ảnh bằng Photoshop CS6 | Dùng Photoshop CS6 tạo khung ảnh
Tạo khung viền cho ảnh bằng Photoshop CS6 đơn giản nhất
Tạo khung ảnh nhanh nhất
Tạo khung viền cho ảnh bằng Photoshop CS6 | Dùng Photoshop CS6 tạo khung ảnh

PHẦN 1:

PHẦN 2:

Hướng dẫn Reset về chế độ mặc định của Photoshop, After Effects, Premiere

/ Chưa có bình luận
Hướng dẫn Reset về chế độ mặc định của Photoshop, After Effects, Premiere

Ghép ảnh vào khung hình 3D bằng Photoshop CS6 - Ghép ảnh photoshop

/ Chưa có bình luận
Ghép ảnh vào khung hình 3D bằng Photoshop CS6
Ghép ảnh vào khung hình 3D bằng Photoshop CS6 nhanh nhất
Hướng dẫn ghép hình 3D
Hướng dẫn ghép khung hình 3D


Ghép ảnh bằng Photoshop CS6 đơn giản | Ghép ảnh Photoshop CS6 Multiply

/ Chưa có bình luận
Ghép ảnh bằng Photoshop CS6 đơn giản |  Photoshop CS6 Multiply
Ghép ảnh bằng Photoshop CS6 đơn giản ai cũng làm được
Sử dụng các công cụ như: chế độ multiply, Lasso polygonal lasso tool, eraser tool,...
Hướng dẫn ghép hình nhanh bằng Photoshop CS6


Ghép hình bằng Photoshop CS6 đơn giản, ghép ảnh Photoshop

/ Chưa có bình luận
Ghép hình bằng Photoshop CS6 đơn giản, ghép ảnh Photoshop
Ghép hình bằng Photoshop CS6 đơn giản ai cũng có thể làm được

Cắt ghép hình áp dụng các công cụ trong Photoshop CS6 như: lasso tool, polygonal lasso tool, magnetic lasso tool, magic wand tool, move
Cắt ghép hình cơ bản